Comigjen - regn med full oversikt
 
Det handler om raskt å kunne konstatere fakta om gårsdagen, mens man fokuserer 100% på mulighetene som ligger i morgendagen.


Løsningen bygger på erkjennelsen av at virksomhetens totale økonomiske stilling gjenspeiles i resultat- og balanseregnskapet. All annen rapportering er bruddstykker av dette, men bidrar til en dypere forståelse av de forhold som til slutt gir det endelige resultatet.

Løsningen gir fullverdig finansiell informasjon om inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld/egenkapital. Rapportering av likviditet, trend, avkastning og prosjekt inngår også. I tillegg har løsningen meget gode rapporter for løpende oppfølgning av salg, som er avgjørende for den daglige oppfølgningen av virksomheten. Løsningen har full drilldown-funksjonalitet ned til laveste transaksjonsnivå. Dette, kombinert med standardrapporter og gode grafiske fremstillinger, gir deg en unik mulighet til å få full oversikt over de økonomiske forhold som er avgjørende for driften av din virksomhet.

Løsningen har ingen investeringskostnad, men baserer seg på månedlig leie med 3 måneders oppsigelse.
Klikk på bildet for å forstørre
Grafisk fremstilling av dataflyt og databehandling gjennom vårt datasenter. Kundens data krypteres, sendes og mottas sikkert på vårt datasenter.