Comigjen - regn med full oversikt
 
Full oversikt


Med vår rapporteringsløsning får du full oversikt over virksomhetens drift gjennom standardiserte rapporter. Oppsettet er svært oversiktlig og responderer umiddelbart ved innlogging.

Bedre oversikt og enklere oppsett må du lete lenge etter.

Grafisk fremstilling av organisasjonskart med indikator på budsjettoppnåelse. Klikker du på en avdeling blir du tatt direkte til avdelingens resultatregnskap.
Resultatregnskap målt mot budsjett og samme periode i fjor, både for inneværende mnd og akkumulert hittil i år
Neste nivå på resultatregnskapet; i dette eksempelet gis det god oversikt over grupperte personalkostnader. Neste nivå er kontonivå.
Her har vi drillet oss helt ned på kontonivå innenfor en valgt gruppe på personalkostnader. Neste nivå er bilagsnivå.
Her har vi drillet oss helt ned på bilagsnivå. Operasjonen utføres i løpet av noen få sekunder.
Grafisk fremstilling av driftsresultat både virkelig og budsjett, målt mot ifjor på både aktuell måned og akkumulert hittil i år
Avkastning på totalkapital illustrert gjennom DuPont-modellen.